Slovenski podjetniški sklad je nacionalna finančna institucija, ki zagotavlja ugodna finančna sredstva za investicijska vlaganja in tekoče poslovanje malih in srednje velikih podjetij

Amortizacijski načrt

Za lažji izračun anuitete kredita smo za prijavitelje na javne razpise Sklada pripravili pripomoček amortizacijski načrt za izračun kredita, ročnosti 3 do 10 let. Obrestna mera se pri informativnem izračunu zaračunava po linearni metodi, kjer je določeno število dni v letu 360 ter dolžina meseca 30 dni.

 

Uporaba predloženega pripomočka amortizacijski načrt je zaželena pri oddaji vlog na javne razpise Slovenskega podjetniškega Sklada.

 

© Javni Sklad Republike Slovenije za podjetništvo,
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor
Tel: 02 234 12 60 | Fax: 02 234 12 82 | info@podjetniskisklad.si


Izdelava spletne strani
: NAVDIH.NET