Slovenski podjetniški sklad je nacionalna finančna institucija, ki zagotavlja ugodna finančna sredstva za investicijska vlaganja in tekoče poslovanje malih in srednje velikih podjetij

Tehnološko inovativna podjetja

Programi 2010 - 2013

Inovativno podjetje opredeljujemo kot podjetje, ki bo razvijalo proizvode, storitve ali procese na inovativen način.Od inovativno tehnoloških podjetij se dodatno pričakuje še visoka vsebnost znanja v proizvodih in storitvah ter potencial hitre rasti.

Garancije za bančne kredite
Krediti
Subvencije
Lastniško financiranje

Klasična podjetja

Programi 2010 - 2013

Med klasična podjetja se uvrščajo podjetja, ki rastejo po ustaljeni in povprečni dinamiki ter donosno poslujejo znotraj izbrane tržne niše, nimajo pa potenciala hitre rasti.

Garancije za bančne kredite
Krediti
Lastniško financiranje

© Javni Sklad Republike Slovenije za podjetništvo,
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor
Tel: 02 234 12 60 | Fax: 02 234 12 82 | info@podjetniskisklad.si


Izdelava spletne strani
: NAVDIH.NET