Slovenski podjetniški sklad je nacionalna finančna institucija, ki zagotavlja ugodna finančna sredstva za investicijska vlaganja in tekoče poslovanje malih in srednje velikih podjetij

Info Start up

Slovenski podjetniški sklad v okviru finančnega servisa nudi podporo v obliki izboljšanega dostopa do finančnih sredstev za različne razvojno – poslovne projekte in investicije podjetij. Hkrati s finančno podporo pa ponuja tudi podporo v obliki poslovnega servisa, ki je namenjen potencialnim prijaviteljem na javne razpise Sklada ter že podprtim podjetjem. V zadnjih letih je vedno več poudarka tudi na podpori nastajajočih in mladih podjetij. Sklad je v zadnjih petih letih podprl kar 460 mladih podjetij, mlajših od 42 mesecev ter okvirno 15% nastajajočih podjetij, mlajših od 12 mesecev v primerjavi z vsemi podprtimi podjetji.

Financiranje

Dogodki doma in v tujini

Dobre prakse

Mentorski programi, programi podpore, usposabljanja in ostali programi

© Javni Sklad Republike Slovenije za podjetništvo,
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor
Tel: 02 234 12 60 | Fax: 02 234 12 82 | info@podjetniskisklad.si


Izdelava spletne strani
: NAVDIH.NET