Garancije

GARANCIJE Sklada za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere predstavljajo največji delež odobrenih sredstev Sklada. Garancije Sklada lahko koristijo MLADA podjetja (podjetja mlajša od 5 let) kot tudi MSP5+ podjetja (podjetja starejša od 5 let).  Garancije s subvencijo obrestne mere so namenjene hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast MSP - jev in omogočajo v četrti razvojni fazi: konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaj ter širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.
Top