Ključni rezultati

Sklad planira v letu 2018 razpisati:
  • cca 106 mio EUR finančnih spodbud in
  • podpreti cca 1.050  podjetij
Oznaka

Produkt

Planiran znesek razpisanih sredstev (v mio EUR)

Planirano število podprtih podjetij
(kom)


Status razpisa

P2 2018

Spodbude za zagon inovativnih podjetij

2,16

 40

V PRIPRAVI

P2K 2018

Spodbude za podjetja na področju kulture in kreativnega sektorja

1,00

28

V PRIPRAVI

P7 2018

Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

5,00

 200

V PRIPRAVI

P7R 2017

Mikrokrediti za podjetja na problemskih območjih

8,76

 365

AKTIVEN
objava 29.december 2017

P1 plus 2017

Garancije za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere

79,20

400

AKTIVEN
objava 16.02. 2018

P4L 2018

Spodbude za podjetja na področju rabe lesa

10,00

5-10

V PRIPRAVI

 SKUPAJ 



cca 106 mio EUR

cca 1050 KOM





 
Top