Ključni rezultati

Sklad v letu 2017 skupno razpisuje:
  • okoli 128 mio EUR finančnih spodbud s katerimi bo 
  • podprl okoli 1.200 podjetij
Oznaka

Produkt

Znesek razpisanih sredstev (v mio EUR)

Status razpisa

Realiziran znesek odobrenih sredstev
(v mio EUR)
 Objava razpisa

P2 2017

Spodbude za zagon inovativnih podjetij

2,16

ZAPRT

 V TEKU 24. marec 2017

P2R 2017/2018

Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih

3,20

V PRIPRAVI

 V PRIPRAVI november/december 2017

P2L 2017

Spodbude za zagon podjetij na področju rabe lesa

0,50

ZAPRT  V TEKU
14. april 2017
SK75 2017

Semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij

0,60

AKTIVEN

 V TEKU 17. marec 2017

SK200 2017

Semenski kapital – lastniški vstop za rast inovativnih podjetij

0,40

AKTIVEN

 V TEKU 17. marec 2017

P7 2017

Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

5,00

ZAPRT 5,00 objava 20.01.2017

*P7R 2016

Mikrokrediti za podjetja na problemskih območjih

12,00

AKTIVEN

2,93 objava 23.12.2016

P7R 2017

Mikrokrediti za podjetja na problemskih območjih

12,00

V PRIPRAVI

 V PRIPRAVI november/december 2017

P1 plus 2017

Garancije za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere

92,00

AKTIVEN 38,9 17. februar 2017

SKUPAJ

cca 128 mio EUR

                               cca 46,76 mio EUR

*
okoli 20 % finančnih spodbud bo tudi v letu 2017 na voljo mladim podjetjem (PROGRAM MLADI)
Top