Upravljanje

 Uprava in vodstvo
Direktorica
Mag. Maja Tomanič Vidovič 
e-mail:maja.tomanic-vidovic@podjetniskisklad.si
Vodja sektorja finančnih spodbud
Mag. Boštjan Vidovič  
e-mail: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si
Vodja sektorja za finančno poslovanje
Milena Šiško  
e-mail: milena.sisko@podjetniskisklad.si
Vodja sektorja razvojnih služb
Simona Grobelnik  
e-mail: simona.grobelnik@podjetniskisklad.si
Vodja oddelka za posebne razvojne spodbude 
Rok Huber
e-mail: rok.huber@podjetniskisklad.si

Nadzorni svet

Na dan 15.7.2016 je sestava Nadzornega sveta Sklada naslednja: 

 • Predsednik: Branko Meh, Obrtna zbornica Slovenije
 • ostali člani nadzornega sveta so:
  • dr. Sabina Koleša, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  • Marko Drofenik, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  • mag. Katja Lautar, Ministrstvo za finance
  • dr. Cvetka Tinauer, Gospodarska zbornica Slovenije
  • mag. Simona Hočevar, Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
  • mag. Kristjan Hvala, Združenje bank Slovenije • Top