Upravljanje

Slovenski podjetniški sklad deluje na podlagi Zakona o javnih skladih. Na Skladu je na dan 30.7.2016 zaposlenih 35 oseb.
Matrična organizacijska struktura SPS

Top