Uspešne zgodbe sklada

POVŠE METAL d.o.o.

Podjetje Povše Metal d.o.o. je proizvodno podjetje, ki se ukvarja z laserskim razrezom pločevine, cevi, izsekovanjem, krivljenjem, robotskim varjenjem in montažo.

Vrsta pomoči: 60–80% garancija Sklada za bančni kredit s subvencijo obrestne mere pri NLB d.d. v letih 2010, 2013, 2014 in 2015.

Skupen znesek izvedenih investicij: 3.270.000,00 EUR
Skupen znesek garancij Sklada: 2.176.000,00 EUR.

Učinki 2015/2009:
- Povečanje prihodka za 210 % (iz 2,15 mio EUR na 4,54 mio EUR)
- Povečanje dobička za 199 % (iz 0,18 mio EUR na 0,37 mio EUR)
- Ustvarjenih 22 novih delovnih mest (iz 20 na 42)
- Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega za 140 % (iz 41.596 EUR na 58.407 EUR)

Spletna stran: www.povse.si

Podjetje: POVŠE METAL d.o.o.

Vrsta investicije:Lastniški vstop (SK200)

Naziv investicije:Proizvodno podjetje

Kategorija:Proizvodno podjetje

Top