Evropska sredstva

"Podprto financiranje je upravičeno do podpore Evropske unije v okviru poroštvenega instrumenta, ustanovljenega z Uredbo (EU) št. 1296/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Programa Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije ("EaSI")."


Sodelovanje SPS z EIF se nadaljuje v okviru Evropskega programa za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI)

Slovenski podjetniški sklad (SPS ali Sklad) je v letu 2015 kot prva finančna institucija že uspešno kandidiral v evropskem programu "COSME" (Program EU za konkurenčnost podjetij in MSP za obdobje 2014-2020), sodelovanje med Skladom in Evropskim investicijskim skladom (EIF) pa se letos še nadgrajuje z uspešno kandidaturo na Evropskem programu za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) v okviru katerega je Sklad dne 08.09.2016 podpisal pogodbo o pridobitvi poroštva za mikrofinanciranje. 

Finančne spodbude v okviru programa "EaSI"
Pogodba o poroštvu za mikrofinanciranje omogoča Skladu, da bo v okviru omenjene pogodbe v dveh letih in pol omogočil dostop do 21 milijonov mikrokreditov namenjenih izključno mikro podjetjem, katerih večina se sooča s težavami pri dostopu do financiranja. Mikro podjetjem bo na ta način omogočen enostavnejši dostop do ugodnih virov financiranja z nižjimi obrestnimi merami, moratorijem za odplačevanje kredita in poenostavljenim postopkom odobravanja (enostavnejši in hitrejši postopek odobravanja kredita). 

Sodelovanje v okviru programa EaSI se bo nadaljevalo v okviru javnega razpisa mikrokreditov za problemska območja (območja z veliko stopnjo brezposelnosti), ki bo predvidoma objavljen še v letu 2016 in ponovno v letu 2017 ter v okviru javnega razpisa klasičnih mikrokreditov P7 v letu 2017. 

Za prijavo v okviru EaSI programa ne bo potrebna posebna vloga!

O programu za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI)
V okviru Evropskega programa za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) Evropska komisija podpira mikrofinanciranje in financiranje socialnega podjetništva s skupnimi sredstvi v višini 193 milijonov EUR za obdobje 2014-2020. Namen je povečati dostop do mikrofinanciranja, tj. posojil v višini do 25.000 EUR, zlasti za ranljive osebe in mikropodjetja. Poleg tega Evropska komisija prvič podpira tudi socialna podjetja z naložbami v višini največ 500.000 EUR. Podpora za mikrofinanciranje in socialno podjetništvo se najprej izvaja s poroštvom EaSI, ki naj bi ponudnikom mikrokreditov in vlagateljem v socialna podjetja omogočilo, da dosežejo podjetnike,  ki jih sicer zaradi tveganja ne bi mogli financirati. Evropska komisija je izbrala Evropski investicijski sklad za izvajanje poroštva EaSI.  

Sporočila za javnost v okviru programa "EaSI" s strani EIF najdete tukaj. 

Koristne povezave
Program EU za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) ,
Evropska Komisija - Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje 
Podpora za podjetnike in samozaposlene - Socialno podjetništvo
EaSI Guarantee Financial Instrument
 

Top