Slovenski podjetniški sklad finančno podporo nadgrajuje tudi z dodatnimi vsebinskimi ugodnostmi za končne prejemnike sredstev v kombinaciji finančnih spodbud in vsebinske podpore "SPS DVOJČEK" (coaching oz. vsebinska podpora), z namenom zagotavljanja višjih sinergijskih učinkov ter makroekonomski učinek posameznih ukrepov. S temi vsebinskimi programi so podjetja deležna dodatne podpore iz različnih področij poslovanja podjetij (npr. marketing, organizacija, design, itd...) kar posledično povečuje uspešnost izvedenih investicij.

SPS dvojček se izvaja pri produktih zagonskih spodbud (P2) in semenskega kapitala (SK75 in SK200).


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..
 
 
Top