Razpisi

P2R 2017 - Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018-2019

Zaprti razpis Prijava ni mogoča
Namen javnega razpisa je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo. S podporo se izboljša poslovanje in realizacija razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oz. tujih trgih. Zasledujeta se razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjetme in ustvarjanje novih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.
 1. Objava javnega razpisa v Ur. l. RS., št. 55/2017 z dne 06.10.2017
 2. Priprava vloge
 3. Zahtevek za izplačilo subvencije (predviden vnos preko sistema eMA)
  • Vzorec (preglednica računov se izpolnjuje preko e-zahtevkov)
  • Listina za obračun pavšalnega financiranja
  • Mesečna časovnica
  • E-zahtevki
 4. Več informacij o razpisu P2R 2017 je na voljo na telefonskih številkah
"P2R se financira iz sredstev EKP 2014-2020"
Top