Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je 21.3.2016 potekala novinarska konferenca z namenom predstavitve mikrokreditov za socialna podjetja. »Želimo si namreč pospešiti razmah tega podjetniškega segmenta, ki v Sloveniji še ni dovolj razvit. V Evropi namreč ustvari skoraj 7 % BDP, v Sloveniji pa komaj 1 %,« je uvodoma dejal minister.


Ministrstvo za gospodarski razvoj je v začetku letošnjega leta z alokacijo 12 milijonov evrov neporabljenih sredstev iz prejšnje finančne perspektive na Slovenski podjetniški sklad razpisalo sredstva za mikrokredite za socialna podjetja in zadruge, je pojasnil minister Zdravko Počivalšek.  Preko Slovenskega podjetniškega sklada bodo letos podjetja s statusom socialnega podjetja lahko prvič na hiter in enostaven način dostopala do zelo ugodnih finančnih sredstev. Razpis je objavljen na tej povezavi: https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=39. V prvem koraku je za socialna podjetja razpisanih 4 milijonov evrov, upravičenec pa lahko dobi mikrokredit do največ 25.000 EUR. Do konca leta bo za enak namen razpisanih še preostalih 8 milijonov evrov, je pojasnil minister.

Direktorica Slovenskega podjetniškega sklada mag. Maja Tomanič Vidovič je dejala, da Slovenski podjetniški sklad sicer letno z različnimi oblikami finančnih spodbud pomaga več kot 700 mikro, malim in srednje velikim podjetjem in dodala, da je letos na pobudo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo sklad v svojo ponudbo dodal tudi mikrokredite za socialno podjetništvo.  Dejala je, da so mikrokrediti za socialna podjetja naravnani bolj prijazno. Med ugodnimi pogoji je tako izpostavila 100 % financiranje mikrokredita, nižje zahteve po zavarovanju kredita, nižjo obrestna mero, ki se giblje med 2,5 % in 5 % ter daljšo ročnost kredita, ki sega do 60 mesecev.

Državni sekretar v Kabinetu predsednika Vlade RS Tadej Slapnik je povedal, da se je v času ministrovanja Zdravka Počivalška število zaposlenih v socialnih podjetjih podvojilo in znaša okoli 700 zaposlenih v 130-ih socialnih podjetjih. Ob tem je pojasnil, da segment socialnega podjetništva Sega širše, tudi na področje zadrug. »V Sloveniji imamo odlično razvite kmetijske zadruge, ogromno prostora za razvoj in izboljšave pa je na področju stanovanjskih, delavskih in mladinskih zadrug.« Na slednje se je navezala tudi mag. Nena Dokuzov vodja Sektorja za socialno podjetništvo, zadružništvo in ekonomsko demokracijo: »V razpisih, ki sledijo, bomo posebno pozornost namenili ravno mladinskim zadrugam, saj te za mlade predstavljajo pomembno vstopno točko na  trg dela.«
Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice