Izplačana dodatna predplačila in povračilo škode v gospodarstvu zaradi naravnih nesreč