“Evropski Investicijski Sklad (v nadaljevanju EIS) in Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) sta podpisala prvo pogodbo o poroštvu za slovenska mikro podjetja v okviru evropskega Programa za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI).”

      

Pogodba o poroštvu za mikrofinanciranje omogoča Skladu, da bo v okviru omenjene pogodbe v dveh letih in pol omogočil dostop do 21 milijonov mikrokreditov namenjenih izključno mikro podjetjem, katerih večina se sooča s težavami pri dostopu do financiranja. Mikro podjetjem bo na ta način omogočen enostavnejši dostop do ugodnih virov financiranja z nižjimi obrestnimi merami, moratorijem za odplačevanje kredita in poenostavljenim postopkom odobravanja (enostavnejši in hitrejši postopek odobravanja kredita).


O Programu za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI)

V okviru Evropskega programa za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) Evropska komisija podpira mikrofinanciranje in financiranje socialnega podjetništva s skupnimi sredstvi v višini 193 milijonov EUR za obdobje 2014–2020. Namen je povečati dostop do mikrofinanciranja, tj. posojil v višini največ do 25 000 EUR, zlasti za ranljive osebe in mikropodjetja. Poleg tega Evropska komisija prvič podpira tudi socialna podjetja z naložbami v višini največ 500 000 EUR. Podpora za mikrofinanciranje in socialno podjetništvo se najprej izvaja s poroštvom EaSI, ki naj bi ponudnikom mikrokreditov in vlagateljem v socialna podjetja omogočilo, da dosežejo podjetnike, ki jih sicer zaradi tveganja ne bi mogli financirati. Evropska komisija je izbrala Evropski investicijski sklad za izvajanje poroštva EaSI.

Direktorica Sklada, mag. Maja Tomanič Vidovič, je izjavila: “Res smo veseli, da smo uspešno zaključili postopek izbora v okviru programa Easi in podpisali pogodbo o poroštvu za mikrofinanciranje z EIS kot prva slovenska javna institucija. Zato smo zelo ponosni, da lahko na slovenskem trgu ponudimo možnost za višjo vrednost posojil, namenjenih prav za mikro podjetja. Mikroposojila razširijo možnosti za slovenske podjetnike in podjetja, ki bi sicer težko dobili posojilo z ustreznimi pogoji. Z Evropsko komisijo in podporo EIS smo sposobni zagotoviti višjo vrednost mikroposojil z razumnimi finančnimi zahtevami.
 
Direktor EIS, Pier Luigi Gilibert pravi: “Veseli smo, da smo podpisali prvo pogodbo o poroštvu za mikrofinanciranje v okviru programa EASI v Sloveniji. Ta sporazum z Skladom, ki je namenjen mikro podjetnikom v pretežno problemskih območjih, bo imel pomembno vlogo pri spodbujanju brezposelnih posojilojemalci za ponovni vstop na trg dela. Mikrofinanciranja je ključnega pomena v boju proti socialni izključenosti in Sklad je partner kateremu zaupamo in verjamemo, da nam bo pomagal doseči ta cilj.”
 
Komisarka za Zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile, Marianne Thyssen, je dejala: “Tudi zahvaljujoč financiranju EU bo 1.000 mikro podjetnikov v Sloveniji imelo dostop do posojil v vrednosti 21 milijonov EUR. S podporo preko programa Easi, potrjujemo našo zavezo, da pomagamo lokalnim gospodarstvom, dajemo spodbudo za rast in delovna mesta ter pomagamo najbolj ranljivim skupinam ljudi na trgu dela.”

Program EaSI je že drugi evropski program v okviru nove finančne perspektive na katerem je Sklad uspešno kandiral v obdobju zadnjih dveh let
Slovenski podjetniški sklad (SPS ali Sklad) poznan kot sklad za finančno podporo slovenskih mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) pri dostopu do ugodnih finančnih sredstev na trgu, je pred letom dni kot prva finančna institucija že uspešno kandidiral v evropskem programu »COSME« ( Program EU za konkurenčnost podjetij in MSP za obdobje 2014-2020) https://www.podjetniskisklad.si/sl/programi/evropski-programi/cosme,  temu pa dodal še Evropski program EaSI, ki bo prispeval k zastavljenim ciljem za podporo inovacij, raziskav in razvoja podjetništva, rasti ter zaposlovanja v slovenskem okolju.

„Podprto financiranje je upravičeno do podpore Evropske unije v okviru poroštvenega instrumenta, ustanovljenega z Uredbo (EU) št. 1296/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Programa Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije („EaSI“).“
Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice