V torek, 05.04.2016 je v Ljubljani na Gospodarski zbornici Slovenije potekala že 3. konferenca MSP, namenjena malim in srednjim podjetjem. Glavna tema letošnje konference je bila prilagajanje novim razmeram evropskega trga. Na konferenci je direktorica Sklada, mag. Maja Tomanič Vidovič, predstavila spodbude Sklada za MSP-je. Dogodka se je udeležilo 120 predstavnikov malih in srednje velikih podjetij. 

Dogodek je potekal v organizaciji Podjetniško-trgovske zbornice (PTZ) pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). Na konferenci so strokovnjaki predstavili mednarodne in domače finančne vire za realizacijo podjetniških idej. Podjetniki so izpostavili, da se pri poslovanju znotraj evropskega trga soočajo z nerazumnimi preprekami in omejitvami. Podali so tudi predloge za rešitve, ki bi podjetnikom olajšale čezmejno poslovanje v evropskem prostoru.

Minister za gospodarstvo, Zdravko Počivalšek, je poudaril, da je slovensko gospodarstvo izrazito izvozno usmerjeno. Na ministrstvu zato izvajajo številne ukrepe, namenjene spodbujanju internacionalizacije. Vse več podpore je namenjene tudi družinskim podjetjem. Omenil je Program izvajanja finančnih spodbud 2015-2020, v okviru katerega je 293 mio evrov evropskih sredstev na razpolago na področju raziskav, razvoja in inovacij ter 548 mio evrov za konkurenčnost MSP in internacionalizacijo. Ukrepe izvajajo MGRT, SPS, Sid banka ter Slovenski regionalni razvojni sklad. 


STRATEGIJA ZA ENOTNI TRG EU IN OVIRE, S KATERIMI SE SREČUJEJO MSP-ji

Podjetniško-trgovska zbornica (PTZ) je na konferenci izpostavila novo Strategijo za enotni trg, ki jo je Evropska komisija predstavila oktobra 2015. Posebej je PTZ zadovoljna, da je posebna pozornost namenjena številnim praktičnim ukrepom, ki pomagajo malim in srednje velikim podjetjem (MSP) ter zagonskim podjetjem (start up podjetjem) pri rasti, širitvi in čezmejnem poslovanju. Vendar pa je pomembno, da Evropska komisija upošteva vsa MSP in zagonska podjetja in ne samo mlada, inovativna in tehnološko usmerjena.
 
·         Med mnogimi ovirami, s katerimi se srečujejo MSP na enotnem trgu, je zapletena ureditev DDV. PTZ je zadovoljna, da bo Evropska komisija poleg reševanja tega vprašanja v Strategiji za digitalni enotni trg pripravila tudi akcijski načrt za zmanjšanje administrativnih bremen DDV z uvedbo poenostavljene ureditve za MSP.
 
·         Poleg tega MSP in zagonska podjetja pri uporabi celotnega enotnega trga ovirata pomanjkanje informacij in slabo razumevanje regulatornih zahtev. Zato bo Evropska komisija pripravila pobudo za zagonska podjetja, ki bo omogočila vzpostavitev enotnega digitalnega portala, kot je že napovedala v Strategiji za digitalni enotni trg. Ta enotni digitalni portal naj bi olajšal čezmejno poslovanje podjetij ter malim in zagonskim podjetjem ponujal informacije. Pomanjkanje informacij je med glavnimi razlogi, da MSP ne poslujejo preko državnih meja.

PRIZNANJE POMLADNI VETER 2016 PODJETJU GEA College d.d.

Priznanje Pomladni veter, ki ga enkrat letno podeljuje GZS posameznikom, podjetjem in drugim organizacijam za njihov pomemben prispevek pri spodbujanju podjetništva in zdravega podjetniškega okolja v Sloveniji, je prejelo podjetje GEA College d.d., »ker so zgradili okolje za razvoj podjetniškega razmišljanja, ker vzgajajo poslovneže in ne zgolj ekonomiste ter tako kot izobraževalna ustanova prispevajo k razvoju podjetništva v slovenskem okolju in tako omogočajo prenos znanja iz teorije v prakso«. Priznanje Pomladni veter – »Varnost in zdravje je naša skupna skrb in zaveza« pa je prejelo podjetje Johnson & Johnson za najboljši načrt promocije zdravja v podjetju.


Več o konferenci si lahko ogledate v video reportažah na povezavi:

https://konferencamsp.gzs.si/vsebina/Video-reporta%C5%BEa

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice