• Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Aktualne novice in ukrepi ob poplavah

Preverite aktualne javne razpise in pozive SPS-a

Aktualni razpisi in pozivi

ePortal
omogoča hitro, varno in enostavno elektronsko oddajo celotne vloge.

Oddajte vlogo preko ePortala
Spoznajte ePortal

SPS v številkah

0 mio EUR
aktualna vrednost aktivnega porfelja
0
aktivnih pogodb v portfelju
0 %
podjetij v portfelju je tehnološko oz. razvojno naravnanih
0 mio EUR
odobrenih spodbud
v letu 2023
0
podprtih podjetij
v letu 2023

Aktualne novice in dogodki

Vse novice

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

SPODBUDE SPS-a

SPS je vodilni nacionalni javni finančni sklad za podporo MSP-jev, start-upov in scale-upov, ki z učinkovitimi finančnimi in vsebinskimi spodbudami zmanjšuje vrzeli pri dostopu do finančnih sredstev in pri dostopu do vsebinske podpore ter omogoča sofinanciranje različnih poslovnih storitev (vavčerjev) MSP-jem, start-upom in scale-upom.

Oglejte si promocijski video

Finančne spodbude

SPS nudi MSP-jem (mikro, malim in srednje
velikim podjetjem) boljši dostop do ugodnih
virov financiranja za rast in razvoj:

Vsebinske spodbude

SPS ponuja MSP-jem (mikro, malim in
srednje velikim podjetjem) tudi programe
vsebinske podpore:

Preverite aktualne javne razpise in pozive SPS-a
in se seznanite o pravilih prejemanja državnih pomoči

Odprti javni razpisi in pozivi

Seznam trenutno odprtih javnih razpisov

Seznam trenutno odprtih javnih pozivov

PLAN IN TEKOČI REZULTATI 2021

Nastala situacija na trgu, povezana s COVID-19, je le potrdila, kako pomembna je finančna pomoč v obliki državnih pomoči pri pridobivanju finančnih virov pri poslovanju podjetij, še posebej mikro, malih in srednje velikih. Za številna mala in srednja podjetja bo tudi v letu 2022 velik izziv zagotavljanje likvidnosti, zato bo tudi to ena izmed glavnih prioritet Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT). Pri tem pod okriljem MGRT pomembno vlogo igra Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS), saj bo podjetjem tudi v prihajajočem letu nudil različne in hkrati ugodne oblike finančnih in vsebinskih spodbud. COVID-19 kriza je imela močan vpliv na poslovanje SPSa in na povpraševanje po njegovih produktih. Zaradi ekonomskega šoka, v katerem so se znašli tudi slovenski MSP-ji, je drastično narastlo povpraševanje po likvidnih virih in zagotovo se bo ta trend delno nadaljeval tudi v letu 2022.

Z vsemi finančnimi in vsebinskimi spodbudami SPS v letu 2022 planira:

 • skupno odobriti 152,96 mio EUR
 • podpreti okoli 3.685 projektov
 • pri tem SPS ocenjuje, da bodo vložena sredstva spodbudila cca 237,00 mio EUR novih investicij v gospodarstvu
 • kar je primerljivo s preteklimi leti oz. z letom 2019. Načrti za leto 2022 so za 14% višji od leta 2019, ki je predstavljal zadnje normalno leto pred pandemijo COVID, leti 2020 in 2021, ki sta bili namreč za SPS rekordni leti, saj je poleg prvotno načrtovanih spodbud, izvajal še dodatne ukrepe za blažitev posledic vpliva COVID 19 na gospodarstvo.

SPS tudi v letu 2022 ostaja:

 1. vodilni ponudnik garancij za bančne kredite,
 2. vodilni ponudnik (mikro)kreditov,
 3. sooblikovalec start-up ekosistema v Sloveniji za doseganje globalnega uspeha start-up podjetij in novonastalih podjetij na problemskih območjih z zagonskimi spodbudami,
 4. ključni soinvestitor semenskega in tveganega kapitala kot lastniškega financiranja v povezavi z vsebinsko podporo,
 5. edini ponudnik spodbud malih vrednosti – vavčerjev,
 6. sooblikovalec podjetniškega okolja za podjetniški sektor v Sloveniji,
 7. povezovalec podjetniške mreže v mednarodnem okolju.
Preberite več
Plan podpore in tekoči rezultati
Koristne informacije o prijavi na razpise in pozive
Pripomočki za pripravo vloge

Uspešne zgodbe pišemo skupaj

Dobre prakse

Vsako leto vedno več mikro, malih in srednje velikih podjetij koristi spodbude SPS-a s katerimi RASTEMO SKUPAJ in ustvarjamo uspešne poslovne zgodbe.

Spoznajte več primerov dobrih praks

Slovenski podjetniški sklad je imetnik Certifikata (potrdila) o skladnosti
s Kodeksom dobrega ravnanja za ponudnike mikrokreditov, ki ga podeljuje Evropska komisija.