Preverite aktualne javne razpise in pozive SPS-a

Aktualni razpisi in pozivi

ePortal
omogoča hitro, varno in enostavno elektronsko oddajo celotne vloge.

Oddajte vlogo preko ePortala
Spoznajte ePortal

SPS v številkah

0 mio EUR
vrednost aktivnih pogodb v portfelju
na dan 31.12.2021
0
število aktivnih pogodb v portfelju
na dan 31.12.2021
0 %
tehnološko inovativnih podjetij v portfelju
na dan 31.12.2021
0 mio EUR
odobrenih finančnih in vsebinskih spodbud
v letu 2022
0
podprtih podjetij
v letu 2022

Aktualne novice in dogodki

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice

SPODBUDE SPS-a

SPS je vodilni nacionalni javni finančni sklad za podporo MSP-jev, start-upov in scale-upov, ki z učinkovitimi finančnimi in vsebinskimi spodbudami zmanjšuje vrzeli pri dostopu do finančnih sredstev in pri dostopu do vsebinske podpore ter omogoča sofinanciranje različnih poslovnih storitev (vavčerjev) MSP-jem, start-upom in scale-upom.

Oglejte si promocijski video

Finančne spodbude

SPS nudi MSP-jem (mikro, malim in srednje
velikim podjetjem) boljši dostop do ugodnih
virov financiranja za rast in razvoj:

Vsebinske spodbude

SPS ponuja MSP-jem (mikro, malim in
srednje velikim podjetjem) tudi programe
vsebinske podpore:

Preverite aktualne javne razpise in pozive SPS-a
in se seznanite o pravilih prejemanja državnih pomoči

Odprti javni razpisi in pozivi

Seznam trenutno odprtih javnih razpisov

Naziv razpisa Oznaka razpisa Roki za oddajo vlog Objava razpisa in razpisne dokumentacije
So–investiranje z zasebnimi investitorji SI-SK 2022 28. 2.,
31. 3., 29. 4., 31. 5., 30.6., 31.8., 30.9., 27.10., 30.11., in 9.12.2022
Več informacij

 

Seznam trenutno odprtih javnih pozivov

Naziv razpisa Oznaka razpisa Roki za oddajo vlog Objava razpisa in razpisne dokumentacije
Vavčer za patente, modele, znamke REVAV-2 do porabe sredstev Več informacij
Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih REVAV-4 do porabe sredstev Več informacij
Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino REVAV-5 do porabe sredstev Več informacij
Vavčer za dvig digitalnih kompetenc REVAV-7 do porabe sredstev Več informacij
Vavčer za statusno preoblikovanje družb REVAV-11 do porabe sredstev Več informacij
Vavčer za prenos lastništva REVAV-13 do porabe sredstev Več informacij
Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA) REVAV-15 do porabe sredstev Več informacij
Vavčer za digitalni marketing za socialna podjetja REVAV-16 do porabe sredstev Več informacij
Vavčer za kibernetsko varnost/2 REVAV-17 do porabe sredstev Več informacij

PLAN IN TEKOČI REZULTATI 2021

Nastala situacija na trgu, povezana s COVID-19, je le potrdila, kako pomembna je finančna pomoč v obliki državnih pomoči pri pridobivanju finančnih virov pri poslovanju podjetij, še posebej mikro, malih in srednje velikih. Za številna mala in srednja podjetja bo tudi v letu 2022 velik izziv zagotavljanje likvidnosti, zato bo tudi to ena izmed glavnih prioritet Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT). Pri tem pod okriljem MGRT pomembno vlogo igra Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS), saj bo podjetjem tudi v prihajajočem letu nudil različne in hkrati ugodne oblike finančnih in vsebinskih spodbud. COVID-19 kriza je imela močan vpliv na poslovanje SPSa in na povpraševanje po njegovih produktih. Zaradi ekonomskega šoka, v katerem so se znašli tudi slovenski MSP-ji, je drastično narastlo povpraševanje po likvidnih virih in zagotovo se bo ta trend delno nadaljeval tudi v letu 2022.

Z vsemi finančnimi in vsebinskimi spodbudami SPS v letu 2022 planira:

 • skupno odobriti 152,96 mio EUR
 • podpreti okoli 3.685 projektov
 • pri tem SPS ocenjuje, da bodo vložena sredstva spodbudila cca 237,00 mio EUR novih investicij v gospodarstvu
 • kar je primerljivo s preteklimi leti oz. z letom 2019. Načrti za leto 2022 so za 14% višji od leta 2019, ki je predstavljal zadnje normalno leto pred pandemijo COVID, leti 2020 in 2021, ki sta bili namreč za SPS rekordni leti, saj je poleg prvotno načrtovanih spodbud, izvajal še dodatne ukrepe za blažitev posledic vpliva COVID 19 na gospodarstvo.

SPS tudi v letu 2022 ostaja:

 1. vodilni ponudnik garancij za bančne kredite,
 2. vodilni ponudnik (mikro)kreditov,
 3. sooblikovalec start-up ekosistema v Sloveniji za doseganje globalnega uspeha start-up podjetij in novonastalih podjetij na problemskih območjih z zagonskimi spodbudami,
 4. ključni soinvestitor semenskega in tveganega kapitala kot lastniškega financiranja v povezavi z vsebinsko podporo,
 5. edini ponudnik spodbud malih vrednosti – vavčerjev,
 6. sooblikovalec podjetniškega okolja za podjetniški sektor v Sloveniji,
 7. povezovalec podjetniške mreže v mednarodnem okolju.
Preberite več
Plan podpore in tekoči rezultati
Koristne informacije o prijavi na razpise in pozive
Pripomočki za pripravo vloge

Uspešne zgodbe pišemo skupaj

Dobre prakse

Vsako leto vedno več mikro, malih in srednje velikih podjetij koristi spodbude SPS-a s katerimi RASTEMO SKUPAJ in ustvarjamo uspešne poslovne zgodbe.

Spoznajte več primerov dobrih praks
S SPS sodelujemo že od naše ustanovitve. S pridobitvijo P2 razpisa smo leta 2019 pridobili finančno ter mentorsko podporo razvoja naše ideje, v zadnjem letu poslovanja pa s pomočjo vavčerske podpore uspešno premagujemo tekoče izzive.
Eva Štraser, direktorica podjetja Evegreen d.o.o.

Slovenski podjetniški sklad je po našem mnenju edina ustanova v Sloveniji, ki z vsem srcem želi pomagati visokotehnološkim podjetjem. S svojim delovanjem omogoča hitrejšo rast tako preko zagotavljanja sredstev, kot tudi preko povezovanja in ostale promocije. V skladu vidijo potencial in ne samo ovir in specifik določenega področja, kar je sigurno zelo dobrodošlo, posebej pri popolnih novostih, kot so celične terapije.

dr. Lenart Girandon, direktor podjetja Educell d.o.o.
S Slovenskim podjetniškim skladom uspešno sodelujemo vse od ustanovitve podjetja HomeOgarden d.o.o.. Sodelovanje nam omogoča učinkovitejši vstop na tuja tržišča in stabilnejše poslovanje našega podjetja za kar pa so zagotovo zaslužni tudi zaposleni na Skladu, s katerimi je veliko zadovoljstvo sodelovati
Aleš Pfeifer, direktor podjetja HomeOgarden d.o.o.
Elaphe je podjetje v ciklu pospešene rasti in Slovenski podjetniški sklad vidimo kot institucijo, ki z različnimi oblikami povratnih in nepovratnih finančnih spodbud pomaga pri tej transformaciji. Pri dosedanjem sodelovanju so pokazali, da ne le verjamejo v našo ekipo in tehnologijo, temveč nam pridejo naproti pri iskanju optimalnih oblik podpore, ki pripomorejo k doseganju naših zastavljenih ciljev v smeri trajnostne in energijsko učinkovite mobilnosti.
Gorazd Lampič, direktor podjetja Elaphe d.o.o.