Gre za Javni razpis z oznako P7CE 2022, ki je bil prvotno objavljen v Uradnem listu RS, št. 128 dne 7. 10. 2022 in spremenjen 21. 10. 2022 z objavo v Uradnem listu RS, št. 135/2022. Z zadnjo objavo so bili spremenjeni Splošni pogoji kandidiranja na osnovi katerih je mogoče pridobiti financiranje iz naslova Krizno likvidnostnih kreditov, če podjetje odpravlja gospodarsko škodo zaradi virusa COVID 19 in hkrati tudi posledice energetske krize na poslovanje podjetja.

Upravičenci do prijave na razpis so podjetja (MSP), ki so ustanovljena in so poslovala pred epidemijo virusa Covid-19, to je pred 12. 03. 2020.

Gospodarska škoda zaradi energetske krize pa se pri vlagateljih izkazuje v višjih stroških električne energije ali plina ali pogonskega goriva, kar se ugotavlja kot razlika med obračunom električne energije ali plina ali pogonskega goriva za september 2022 v primerjavi z obračunom za september 2021 ali januar 2022.

Za dokazila o gospodarski škodi zaradi energetske krize se priloži obračun električne energije ali plina ali pogonskega goriva za mesec:

  • september 2021 ali januar 2022 in
  • september 2022.

S kreditom se lahko upravičeni stroški pokrivajo v celoti (100%). Med upravičene stroške se upoštevajo obratna sredstva, in sicer:

  • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga,
  • izdatki za opravljene storitve,
  • izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom),
  • zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

Podrobnejše informacije o razpisu najdete na povezavi: P7CE 2022 – Krizno likvidnostni kredit – SPS (podjetniskisklad.si)

Obveščamo vas, da so sredstva še na voljo, bliža pa se rok za oddajo vlog, ki je 15. 11. 2022 do 14.00 ure.

Vabimo vas, da se prijavite.

Slovenski podjetniški sklad

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice