COVID mikrokrediti – P7-2 2020

Datum objave: 13.10.2021

Opis produkta

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne in Zahodne Slovenije ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo.

P7-2 2020 COVID Mikrokrediti

Produkt predstavlja ugodni neposredni kredit SPS-a po ugodni pogodbeni obrestni meri iz sredstev Sklada skladov Sid banke

mikro, mala in srednje velika podjetja

Neposredni krediti SPS-a so za prejemnike ugodnejši zaradi:

  • nižje obrestne mere
  • nižje zavarovalne zahteve
  • ročnosti kredita
  • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov
  • brez stroškov odobritve…

Upravičeni stroški so:

  • stroški materialnih investicij,
  • stroški nematerialnih investicij,
  • stroški financiranja obratnih sredstev.

Podrobneje so upravičeni stroški definirani na ravni posameznega razpisa.

Vse formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje in so skladne z namenom javnega razpisa, oceni komisija za dodelitev sredstev na osnovi kvalitativne in/ali kvantitativne ocene. Na podlagi te ocene vloga pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje.
Komisija za dodelitev sredstev poda predlog Upravi SPS-a v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalne ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem. Uprava SPS-a sprejme končno odločitev s sklepom o odobritivi oziroma sklepom o nedobritvi vloge. Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.

To financiranje je lahko upravičeno do poroštva, ki ga financira Evropska unija v okviru Programa za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) in Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), vzpostavljenega v okviru naložbenega načrta za Evropo. Namen EFSI je pomoč pri financiranju in izvajanju produktivnih naložb v Evropski uniji ter zagotoviti večji dostop do financiranja.

Razpisi

Najpogostejša vprašanja

Odgovori v pripravi2021-10-13T12:31:06+02:00
Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice