Zagotavljati enostavne
in pregledne rešitve
delovanja Sklada z
uporabo specialnih
orodij

Upoštevanje
zakonodajnih
predpisov in spremljava
novosti na tem področju

Sprotni nadzor in
upravljanje s tveganji

Zagotavljanje
transparentnosti z
javnimi objavami vseh
pomembnih informacij

Naravnanost k
uvajanju izboljšav na
vseh področjih
delovanja Sklada

Kontakt

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Skrajšano ime:
Slovenski podjetniški sklad (SPS)

Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor
Tel.: 02/234 12 60

Splošne informacije

Informacije o razpisih

Informacije o lastniškem financiranju

Informacije o vavčerjih

Pomoč pri pripravi SPS-ovega poslovnega načrta

Tehnična pomoč (telefonsko)

torek: 13:00 – 15:00
četrtek: 9:00 – 11:00