Državne pomoči SPS dodeljuje v skladu z zakonsko podlago preko javnih razpisov.

Javni razpisi so objavljeni v Uradnem listu RS, v javnih občilih in na spletni strani

SPS -a: https://www.podjetniskisklad.si/javni-razpisi-in-pozivi/.

V vsakem razpisu je potrebno preveriti pogoje razpisa:

  • Kaj je državna pomoč (garancija za zavarovanje bančnega kredita, subvencija obrestne mere, subvencija upravičenih stroškov,…)?
  • Katera podjetja so upravičena do prijave (upravičenci)?
  • Katere investicije so upravičene do državne pomoči (upravičeni stroški)?
  • Katera podjetja so zaradi pravil državnih pomoči izločena in se ne morejo prijaviti?
  • Kdaj lahko nastanejo upravičeni stroški (obdobje upravičenosti investicije)?
  • Itd.
Preko javnih razpisov SPS podeljuje finančne pomoči neposredno (direktno s strani SPS) ali posredno (preko bank, družb tveganega kapitala itd….).

Razpisna dokumentacija za prijavo na javne razpise SPS-a je dosegljiva na spletni strani SPS-a za vsak javni razpis ali poziv posebej: https://www.podjetniskisklad.si/javni-razpisi-in-pozivi/.

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Skrajšano ime:
Slovenski podjetniški sklad (SPS)

Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor

Tel.: 02/234 12 60
Fax.: 02/234 12 82

Splošne informacije

Informacije o razpisih

Informacije o lastniškem financiranju

Informacije o vavčerjih

Pomoč pri pripravi poslovnega načrta

Tehnična pomoč (telefonsko)

torek: 13:00 – 15:00
četrtek: 9:00 – 11:00