Na letošnjem jubilejnem 50. Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti so bile predstavljene tudi možnosti financiranja za mikro, mala in srednje velika podjetja z ugodnimi državnimi spodbudami. Dogodka, ki ga je organiziral Slovenski podjetniški sklad skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, se je udeležilo okrog 100 podjetnikov, obrtnikov, gospodarstvenikov in predstavnikov političnega vrha. Zaključek dogodka pa je s premierno predstavitvijo knjige »Slovenske prave ideje – 50 zgodb o uspehu« dokazal, da smo Slovenci podjetniški narod.

Dogodek »Podjetna Slovenija 2017« je danes, 13.9.2017, potekal v okviru Mednarodnega sejma obrti in podjetnosti (MOS) v Celju, v  Hali L1, kjer so se potencialni in obstoječi podjetniki ter vsi, ki jih podjetništvo zanima, seznanili s ponudbo oz. spodbudami različnih finančnih institucij RS. Finančne spodbude in njihove ugodnosti so predstavili: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), Slovenski podjetniški sklad (SPS), Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS), javna agencija SPIRIT Slovenija, EKO sklad, SID – slovenska izvozna in razvojna banka ter Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino.

Informacije za podjetnike na enem mestu

Finančne institucije so na enem mestu predstavile celovit nabor finančnih produktov in drugih ugodnosti, ki so namenjene celotnemu življenjskemu ciklu podjetja, vse od zagona, do faze razvoja, vstopa na tuje trge ter vse do faze zrelosti. Vzporedno s predstavitvami so bile pred dvorano podjetnikom in drugi zainteresirani javnosti med 10.00 in 14.00 uro na voljo INFO točke vseh sodelujočih institucij. Svetovalci omenjenih institucij so bili voljo za specifična vprašanja in individualne razgovore s podjetniki.

Dogodek je popestrila premierna predstavitev knjige »Slovenske prave ideje – 50 zgodb o uspehu«
Druga polovica dogodka je bila namenjena slovenskim podjetniškim zgodbam o uspehu. Ob prisotnosti ministra za gospodarstvo, Zdravka Počivalška, je bila premierno predstavljena knjiga »Slovenske prave ideje – 50 zgodb o uspehu«. Gre za prvo tovrstno knjigo, ki predstavlja dobre prakse in podjetniške zgodbe o uspehu, od katerih je večina uspela tudi s pomočjo  državne pomoči različnih finančnih institucij Republike Slovenije. V knjigi je na več kot 200 straneh barvnega tiska predstavljenih 50 uspešnih podjetij, ki so razporejena v naslednje kategorije: ZVEZDE – podjetja, ki že dalj časa uspešno poslujejo, DRUŽINSKA PODJETJA, PODJETJA V VZPONU, DRUŽBENO ODGOVORNA PODJETJA IN PRIHAJAJOČE ZVEZDE, torej podjetja, ki imajo odlično idejo in drznost do posla, nahajajo pa se v začetni fazi razvoja.  Knjiga bo s 1. oktobrom 2017 na voljo tudi v knjigarnah, izid knjige pa je omogočilo tudi  Ministrstvo  za gospodarski razvoj in tehnologijo. Cena knjige bo 24 evrov, izšla pa bo v slovenskem in angleškem jeziku.


Vir slike: Večer

Odzivi predstavnikov sodelujočih finančnih institucij Direktorica Slovenskega podjetniškega sklada, mag. Maja Tomanič Vidovič, je po dogodku dejala: »Veseli me, da je letos dogodek Podjetna Slovenija 2017 potekal v okviru jubilejnega Mednarodnega sejma obrti in podjetnosti, ki je namenjen podjetnikom, vizionarjem, ustvarjalcem in njihovemu pozitivnemu podjetniškemu duhu, ki žene gospodarstvo naprej! Namen današnjega dogodka Podjetna Slovenija je v prvi vrsti predstaviti ugodne možnosti financiranja preko različnih državnih finančnih institucij, v drugi vrsti pa predstaviti uspešne primere dobrih praks oz. uspešnih slovenskih zgodb, podprtih z državnimi spodbudami. Vse finančne institucije si vsaka na svoj način prizadevamo z različnimi oblikami finančnih spodbud krepiti slovenske MSP – je v vseh fazah razvoja, da si z našo pomočjo zagotovijo konkurenčno uveljavljanje in boljši položaj na trgu. Prepričana sem, da bo v Sloveniji nastalo še ogromno uspešnih  podjetniških zgodb, tudi s pomočjo institucij, ki smo se danes predstavile – in morda bodo prav te zgodbe predstavljene v naslednji knjigi Slovenske prave ideje – 100 zgodb o uspehu!«

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravko Počivalšek, je poudaril, da je ena ključnih komponent za uspeh podjetniškega sektorja in s tem gospodarsko rast zagotovo sodelovanje in povezovanje na vseh ravneh, predvsem med snovalci politike, med velikimi in malimi podjetji, med mladimi in starejšimi, tistimi z manj izkušnjami in tistimi z več… Nadaljeval je, da prav mala in srednje velika podjetja predstavljajo več kot 99 % celotnega podjetniškega sektorja in vsako podjetje predstavlja pomemben člen pri pospeševanju gospodarske rasti, inovativnosti, zaposlovanja in vključevanja v družbo.

»S promocijo podjetništva, kamor spadajo tudi dogodki, kot je Podjetna Slovenija, lahko dosežemo napredek pri konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Dvig le – te že zaznavamo na različnih lestvicah, na primer Slovenija je na lestvici svetovne konkurenčnosti, ki jo objavlja švicarski inštitut za razvoj menedžmenta, v letu 2016 izboljšala svoj položaj za 6 mest glede na predhodno leto. Prav tako je Slovenijo Svetovni indeks perspektivnosti v letu 2016 med 149 državami postavil na zavidljivo 20. mesto. Zato je prav, da smo pozitivno naravnani in izkoristimo priložnost, da govorimo o pozitivnih trendih in zgodbah o uspehu. Dogodki, kot je današnji, mi vlivajo zaupanje, da verjamemo v skupne cilje. In ti so nedvomno večja gospodarska učinkovitost, povečanje inovativnosti, konkurenčnosti in internacionalizacije slovenskih podjetij«, je zaključil minister.

Slovenski podjetniški sklad

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice