1. Opis programa CIP
  CIP program za konkurenčnost in inovativnost (EU Competitiveness and Innovation Programme – CIP), ki je  vprvi vrsti usmerjen v mala in srednje velika podjetja (MSP), podpira inovacijske dejavnosti (vključno z ekološkimi inovacijami) zagotavlja boljši dostop do finančnih sredstev, v ergihah pa nudi podporne storitve za podjetja.
 2. Kaj nudi program CIP?
  Spodbuja boljše sprejemanje in uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) ter pomaga pri razvoju informacijske družbe. Podpira tudi večjo uporabo obnovljivih virov energije in energetsko učinkovitost.
 3. Trajanje operacije 
  Program CIP poteka od leta 2007 do leta 2013, njegov celotni proračun pa znaša 3,621 milijonov EUR.
 4. Sodelovanej Slovenskega podjetniškega sklada v okviru programa CIP
  Slovenski podjetniški sklad je v letu 2008 podpisal pogodbo o pogaranciji v okviru CIP programa, ki jo je v letu 2011 še nadgradil. V okviru CIP programa je Sklad v obdobju treh let podprl:
  – 937 podjetij v skupni višini 152,83 mio EUR garancij.
  Kapica pogarancije znaša 7,64 mio EUR.
 5. Primeri dobre prakse v okviru CIP programa v Sloveniji
  https://www.youtube.com/watch?v=8aFXVYnlWsM&feature=youtu.be (od 0:40 dalje)
  http://www.eif.org/news_centre/publications/cip_case-studies_brochure.pdf (stran 36)
 6. Pregled vpeljave CIP programa na ravni EU
  http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/cip_portfolio_guarantees/cip-implementation-status.pdf
 7. Sporočilo za javnost s strani Sklada ob podpisu pogodbe z EIF najdete na tej povezavi.