Odgovor: V primeru prijave na razpis P1, komisija upošteva (ocenjuje) nove zaposlitve po zaključka investicije, vendar ne dlje kot do 31.12.2016. Vse zaposlitve je potrebno v vlogi jasno razložiti in opredeliti njihovo povezavo z operacijo.