Odgovor: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki, razen če je v besedilu javnega razpisa drugače določeno. Iz tega izhaja, da SPS obravnava le individualne vloge posameznega podjetja. Slednje mora na podlagi javnega razpisa v svoji vlogi predstaviti tudi svoje cilje in učinke državne pomoči.