Odgovor: Analiza finančnega položaja podjetja nima izločilnega pomena, vendar se smiselno upošteva pri ocenjevanju kvalitativnih meril.