Odgovor: Datum 31.12.2015 pomeni skrajni datum izdaje garancije s strani Sklada in hkrati tudi skrajni datum porabe sredstev kredita, odobrenega po pogojih razpisa P1. Ta datum ni možno podaljševati.