ODG: To podjetje ni upravičeno do prijave na javni razpis, saj ne izpolnjuje pogoja iz točke 2.3 (drugi odstavek) in točke 3. Podjetje mora imeti sedež in izvajati aktivnosti operacije v enem izmed problemskih območij.