Investicija, ki že deluje in je že načeta, ne more biti podprta in sofinancirana s strani SPS-a.