Odgovor: Garancija Sklada in subvencija obrestne mere sta med seboj povezani in se medsebojno ne izključujeta. Razpis je namenjen podjetjem, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.