Podjetje, ki se prijavlja na SK75 oz. SI-SK mora imeti registrirano podjetje v Republiki Sloveniji.