Odgovor: V prijavnem listu in razpisni dokumentaciji je navedeno, da je potrebno pogodbe (še veljavne) oz. predpogodbe (fotokopije) priložiti vlogi.