Mikrokredit sklada se lahko odobri podjetju, tudi če je že prejemnik finančne spodbude v obliki garancije sklada v okviru preteklih oziroma odprtih javnih razpisov.