Odgovor: Ne, garancija Sklada je vezana izključno na kredite Bank, odobrene po pogojih Sklada. Pogoji so navedeni v razpisu P1.