Odgovor: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah, razen, če je v besedilu posameznega javnega razpisa drugače določeno. Samostojni zdravstveni delavec ne more kandidirati na razpise Sklada, ker ni organiziran kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik.