Odgovor: V kolikor bo investitor podjetje, v katerem občina ne bo imela lastniškega deleža in bo lastništvo objekta v lasti podjetja, se lahko investicija/projekt prijavi na razpis. Seveda se mora investicija nanašati samo na tisti del, ki bo v lasti podjetja. Del, ki bo zaradi vložka občine v njeni lasti, ne sme biti zajet v prijavljeni investiciji, lahko pa je opredeljen v tekstualnem delu poslovnega načrta.