Odgovor: Podjetje ne more kandidirati z dvema ločenima projektoma. Lahko jih združi, vendar odobren ugodni kredit za katerega Sklad izda garancijo ne sme presegati 1.250.000 EUR. Obratna sredstva so lahko v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30% od skupne vrednosti investicije oz. max. 200.000 EUR.