Odgovor: Ne. Podjetje mora upoštevati omejitve glede sprememb projekta v skladu z Javnim razpisom in ohraniti predmet investicije v območju regije in v podjetju vsaj dve leti po zaključku investicijskega projekta za isti namen. Predmet investicije torej ne sme biti prodan, oddan v najem ali leasing tretjim osebam najmanj v obdobju dveh let po zaključku investicijskega projekta.