Odgovor: Poslovni načrt na spletni strani Sklada ni obvezen pripomoček, predviden je kot ena izmed možnosti za pripravo poslovnega načrta. Pri pripravi poslovnega načrta za posamezna podjetja, ki se želijo prijaviti na razpise, Sklad ne sodeluje, s strani Sklada je v tem smislu predvidena le informativna pomoč za morebitne nejasnosti pri pripravi vloge ali poslovnega načrta.