Odgovor: Ne, ker kredit zavaruje pri banki v skladu z njenimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem sodelovanju med Skladom in banko, Sklad pa z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave morebitnega neplačanega dela glavnice in obresti kredita.