ODG: Pravilno razumete. Za uveljavljanje teh stroškov mora podjetje razpolagati s tremi ponudbami pridobljenimi v času izbire (opreme, izvajalca storitve). Za zaposlene slednje ne velja, morali pa so delati na operaciji in bili zaposleni po 1.1.2017. Štejeta največ dva na novo zaposlena po 1.1.2017, pri čemer mora iti za povečanje števila zaposlenih, ne zgolj za zamenjavo.