Odgovor: V okviru točkovanja tega merila se upoštevajo novo nastala delovna mesta kot tudi ohranjena delovna mesta.