Odgovor: Ne. V razpisni pogojih za produkt P1 ni nikakršnih omejitev glede pridobitve subvencij za zaposlene in/ali brezposelne osebe s strani drugih institucij v Republiki Sloveniji. Potrebno je paziti samo, da podjetje ne prekorači 200.000 evrov državnih pomoči po shemi de minimis.