Odgovor: Vsak prijavitelj se lahko prijavi samo z eno vlogo.