Odgovor: Na razpis se lahko prijavi le podjetje, registrirano v Republiki Sloveniji.