Odgovor: Kljub pridobitvi pozitivnega sklepa na razpisu Sklada z oznako P4 Sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme, se lahko prijavite na razpis Sklada P1 garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere za nakup obratnih sredstev, seveda v kolikor ne presegate pomoči de minimis v višini 200.000 EUR v zadnjih treh letih. Pomoč pri razpisu P4 se je dodeljevala kot pomoč po regionalni shemi pomoči, in ne po shemi de minimis.