Odgovor: Lahko, vendar morate biti pozorni, da ne prekoračite višine državnih pomoči 200.000 evrov po shemi de minimis.