Odgovor: Kreditnih sredstev, za katera bo izdana garancija Sklada podjetje zagotovo ne morete črpati pred odobritvijo garancije ter pred ureditvijo zavarovanja in vseh obveznosti, ki so pogoj, da garancija postane aktivna. V primeru, da imate v finančni konstrukciji tudi lastna sredstva, lahko stroški investicije, ki jih boste poravnali z lastnimi sredstvi nastanejo pred izdajo garancije, vendar ne pred 01.01.2015.