ODG: Sredstva razpisa niso namenjena sofinanciranju stroškov gradnje. Gre za neupravičen strošek. V takem primeru prijava na razpis ni upravičena.