Odgovor: Rok za predložitev vloge je natančno opredeljen v razpisni dokumentaciji razpisa P2 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij. V letu 2020 je to 20.04.2020.